11 de febrer 2009

AnTiGoNa

Hola amics/gues de teatre..... Lla em avansat molt en ANTIGONA pero aun no em

acavat. Asi que a estudiarse els papers de lobra que sino despres en l`obra ens

quedem en blanc.

La ultima sesió va estar molt bè perque ens van riure molt i nos lo pasarem molt bè.

( Almenys jo si ) Adeu


Juan Lòpez ....